Värdeord

Relevanzia HB

Våra värdeord


Engagemang

Våra kunder ska känna att vi tror på och bryr oss om det vi gör



Respekt

En övertygelse om att alla är lika mycket värda ska genomsyra våra åtaganden



Förståelse

Våra insatser skapar resultat och bestående förändring hos våra kunder



Ansvar

Våra kunder ska kunna känna tillit till det vi tillsammans åstadkommer


Kontakt:

E-post: info@relevanzia.se

Telefon: 070 - 622 47 07


Copyright © All Rights Reserved